Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Du ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Matematikos mokytojas

Informacinių technologijų mokytojas

Fizinio ugdymo mokytojas

Muzikos mokytojas

Pradinio ugdymo mokytojas